top of page
ŠKOLENÍ & SEMINÁŘE
KARIÉRA

Nabízíme kompletní účetní servis a služby spojené s oblastí daňové problematiky a ekonomického poradenství.

Naší předností je individuální přístup ke každému klientovi, zastřešení nejen účetní a daňové problematiky,

ale taktéž otázek bezpečnosti práce, požární ochrany a personalistiky. Vy se soustředíte na Vaše podnikání,

my převezmeme Vaše starosti. S námi ušetříte nejen peníze, ale hlavně čas.

Služby

ODKLADY DANÍ

Odklad daní

Povinnost podat daňové přiznání do konce března nemají jen

podnikatelé - právnické osoby a živnostníci, ale také veškerá sdružení, nadace, veřejně prospěšné organizace a občané s vedlejšími příjmy. Ti, co mají daňového poradce, mají tuto povinnost posunutou do 30. června.


Zajistíme Vám odklad daně prostřednictvím daňového poradce. K tomu vše potřebné, včetně podání samotného daňového přiznání.

Nejsme zprostředkovatelé. 

 • vlastní metoda zpracování daňové evidence dle platné legislativy

 • vedení pokladní knihy, bankovních účtů, peněžního deníku včetně všech ostatních agend

 • kniha pohledávek a závazků

 • karty dlouhodobého majetku

 • účetní závěrka daňové evidence

Vedení daňové evidence

VEDENÍ DAŇOVÉ 
EVIDENCE
 • zpracování účetních dokladů, hlavní knihy, účetního deníku, knihy pohledávek a závazků karty dlouhodobého majetku

 • záznamní povinnost k DPH

 • účetní závěrka

 • členění účetnictví dle středisek, zakázek

 • zpracování vnitropodnikových účetních směrnic

 • dálková správa dat

Vedení Účetnictví

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ
 • optimální nastavení daňově uznatelných nákladů za PHM

 • kompletní správa firemního autoparku

 • pomoc při správné evidenci a nastavené knihy jízd

 • zpracování přiznání k dani siliční pro všechna motorová vozidla

Daň silniční

DAŇ SILNIČNÍ
MAJETKOVÉ DANĚ,
DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
 • kompletní evidence firemního i soukromého majetku

 • zpracování daně z nemovitostí pro všechny subjekty (firmy, OSVČ či občany)

 • kontrola správného výpočtu stávající daně z nemovitostí

Majetkové daně, daň z

nabytí nemovitých věcí

 • kompletní personální agenda společnosti

 • tvorba pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimopracovní poměr

 • tvorba mzdových výměrů a pracovních náplní

 • vedení osobních listů zaměstnanců

 • kontrola dodržování vstupních a periodických školení BOZP a PO

 • poradenská činnost pro zaměstnance

 • spolupráce při pracovních pohovorech, pomoc při náborech zaměstnanců

Personalistika

PERSONALISTIKA
ESF/MPSV

ESF/MPSV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

 • kompletní daňové poradenství

 • daňově poradenství v rámci obchodování v EU či mimo ni (extrakomunitární / intrakomunitární)

 • řešení veškerých účetních a daňových problémů z pohledu platné daňové legislativy ČR

 • registrace a zpracování daňových přiznání
  -Daň z příjmu fyzických osob
  -Daň z příjmu právnických osob
  -Daň z přidané hodnoty
  -Kontrolní hlášení
  -Souhrnné hlášení
  -Daň z nabytí nemovitých věcí
  -Daň z nemovitých věcí
  -Silniční daň
  -Ekologické daně
  -Spotřební daně

 • zastupování daňovým poradcem
  -využijte možnosti se nechat zastoupit při daňových postupech, řízeních a úkonech daňovým poradcem

Daně

DANĚ
 • zpracování účetních dokladů, hlavní knihy, účetního deníku, knihy pohledávek a závazků

 • karty dlouhodobého majetku

 • záznamní povinnost k DPH

 • účetní závěrka

 • členění účetnictví dle středisek, zakázek

 • zpracování vnitropodnikových účetních směrnic

 • dálková správa dat

Účetnictví pro cizince

a menšiny

ÚČETNICTVÍ
PRO CIZINCE
A MENŠINY
 • kompletní zpracování mezd

 • zpracování měsíčních přehledů pro ČSSZ a ZP, evidence zaměstnanců u příslušných úřadů

 • roční zúčtování daně z příjmu

 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou

 • zastupování klientů při kontrolách z ČSSZ a ZP

 • mzdové reporty, analýzy mzdových nákladů, optimalizace

Mzdová agenda

MZDOVÁ
AGENDA
 • překlady odborných textů AJ – CZ, CZ – AJ, NJ – CZ, CZ – NJ

 • překlady odborných smluvních dokumentů jak obchodních tak pracovních

 • překlady problematiky obchodní logistiky, účetnictví, mezinárodního marketingu a managementu

Cizojazyčná ekonomická

agenda

CIZOJAZYČNÁ EKONOMICKÁ 
AGENDA
 • legislativní zastřešení EET

 • autentizační údaje a certifikát

 • komunikace s finančním úřadem

 • poradenství k technickému řešení

 • nákup technického zařízení

 • implementace aplikací a certifikátu

 • kompletní účetní a ekonomický servis od spuštění

EET

EET
 • Prověření správnosti účetních metod a postupů

 • Provedení finanční analýzy

 • Zhodnocení spolehlivosti kalkulací, rozpočtů a přijatých předpokladů

 • Analýza pracovního kapitálu

 • Rozbor ukazatele EBITDA

 • Zmapování existujících smluvních vztahů a příslušných ekonomických dopadů

 • Identifikace potenciálních daňových rizik a návrh jejich řešení

DUE DILIGENCE

Finanční due diligence je důležitou prověrkou, která by měla předcházet každé koupi společnosti. Při každé akvizici je detailní znalost předmětu koupě zásadní pro správné posouzení rizik a objektivní stanovení kupní ceny. Klient od nás

tak získá relevantní informace a rozbor identifikovaných rizik s doporučením jejich řešení. Díky těmto informacím tak bude náš klient schopen učinit relevantní rozhodnutí.

Finanční due diligence se zaměřuje na prověření učetnictví a stavu financí cílové společnosti. Součástí je i posouzení finanční kondice společnosti, adekvátnost účetních politik a jejich správnost s ohledem na platnou legislativu. Zaměření

a hloubka due diligence vychází vždy z dialogu s naším klientem. Finanční, resp. účetní

due diligence se zaměřuje především na:

DUE DILIGENCE
bottom of page