top of page
ŠKOLENÍ & SEMINÁŘE
KARIÉRA

Odklad daní

Zajistěte si čas a klid, odložte placení daně.

Zařizujeme bleskově po celé České republice

Platí pro daň z příjmu fyzických i právnických osob

Získáte více času pro přípravu podkladů

Odložení platby daně a prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2017 až o 3 měsíce (letos do 2.7.2018)

S odkladem daně rovněž získáváte i odložení platby sociálního a zdravotního pojištění

a prodloužení lhůty pro podání přehledů sociálního a zdravotního pojištění až o 3 měsíce (pro podnikatele - fyzické osoby - OSVČ)

Budete v péči odborníků s dlouholetou praxí v oboru účetnictví a daní

Jedná se o vyhotovení přiznání bez kontroly účetnictví, na základě předaných údajů (pokud máte zájem o odbornou kontrolu účetnictví, je možno objednat za příplatek současně)

Výhody odložení daňového přiznání od nás:
Postup pro získání odkladu daně:

Kontaktujte nás co nejdříve emailem na office@bestaccount.cz nebo na tel. 605004351 (pondělí - pátek) nebo vyplňte tento FORMULÁŘ

Sdělte nám IČO a DIČ, popř. i další údaje, pokud se liší od údajů o Vaší firmě v oficiálních registrech www.rzp.cz či www.justice.cz

Zašleme vám výzvu k úhradě ceny za službu odklad daně s uvedením čísla bankovního účtu, částky, variabilním symbolem je vaše DIČ bez "CZ"; (neznáte-li ho nebo jej nemáte k dispozici, uveďte své IČO)

Zašleme (předáme) vám obratem plnou moc, kterou uděluje vaše firma, zastoupena statutárním zástupcem (např. jednatel) našemu daňovému poradci

Podepsaná plná moc musí být doručena příslušnému finančnímu úřadu v zákonem stanovené lhůtě. Pokud nebude doručena příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 3.4.2018, nelze její účinnost zaručit. (pozor, při zaslání plné moci na finanční úřad poštou je však rozhodující den doručení plné moci finančnímu úřadu)

Klient obdrží seznam podkladů potřebných pro kontrolu daňového přiznání s dalšími instrukcemi

Klient se zavazuje dodat všechny potřebné podklady pro podání daňového přiznání, ve smluvně sjednaném termínu tj. do 2.4.2018 (nebude-li dohodnuto jinak)

Po dokončení daňového přiznání bude klientovi dohodnutým způsobem doručeno daňové přiznání s podpisem a kulatým razítkem daňového poradce a bude přímo zasláno datovou schránkou finančnímu úřadu V případě zájmu či jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat na tel. 605004351

bottom of page